Condiții generale de garanție

1. Condiţii generale

Mândră de încrederea acordată calităţii Produselor sale Force Glass, Force Case şi Force Power (denumite în continuare „Produsul“ şi/sau „Produsele“), proiectării şi performanţelor acestora, Bigben Connected garantează pe viaţă această gamă de Produse, în conformitate cu termenii prezentaţi în acest document. Bigben Connected garantează că, la data cumpărării, Produsele corespund atât standardelor de siguranţă şi de calitate europene aplicabile, cât şi că nu au defecte de material sau de fabricaţie.

Astfel, conform condiţiilor enunţate în continuare, această garanţie poate fi invocată de către consumatorii din ţările în care acest Produs a fost vândut de către Bigben Connected sau de către unul dintre distribuitorii/comercianţii cu amănuntul autorizaţi

Garanţia pe viaţă asigurată de Bigben Connected nu afectează aplicarea garanţiei de conformitate a bunurilor de consum, de doi ani, prevăzută în articolele 1649bis – 1649 octo din Codul civil, precum şi a garanţiei legale privind viciile ascunse, prevăzută în articolele 1641 – 1649 din Codul civil, în măsura în care prevederile acestora sunt obligatorii sau de ordin public.

Garanţia pe viaţă de la Bigben Connected acoperă toate defectele de material şi de fabricare a Produselor, în cazul unei utilizări în condiţii normale şi conform instrucţiunilor, pentru primul client utilizator, după înregistrarea pe site-ul nostru Internet, în termen de 30 zile de la cumpărare.

Pentru a beneficia de garanţia pe viaţă Force Glass / Force Case / Force Power şi a obţine, conform termenilor şi condiţiilor enunţate în continuare, înlocuirea Produsului aflat în garanţie pentru defectele de material şi fabricaţie, trebuie să prezentaţi dovada cumpărării şi să urmaţi procedura indicată la înscrierea pe site-ul Internet http://www.force-mobility.fr.

2. Definirea domeniului de aplicare

Garanţia pe viaţă a Produselor se limitează la prezentele condiţii descrise mai jos şi sunt aplicabile numai pentru cumpărătorul iniţial al Produselor autentice (denumit în continuare „Clientul“).

Garanţia pe viaţă este personală, netransmisibilă şi nu se aplică decât Produselor cumpărate de la Bigben Connected sau de la distribuitorul/comerciantul cu amănuntul (**) agreat de marcă.

Garanţia pe viaţă de la Bigben Connected nu acoperă deteriorările cauzate de uzura normală, accidente, spargere, cădere, utilizare abuzivă, neglijenţă, foc, contactul cu un lichid sau de orice altă cauză externă, deteriorările rezultând din utilizarea neconformă cu modul de folosire, din reparaţia sau întreţinerea efectuată de o persoană neautorizată de serviciile noastre, pentru Produsele contrafăcute sau pentru Produsele furate, care nu au număr de identificare ori pentru Produsele pentru care acest număr a fost modificat. Printre exemplele de uzură normală se numără: alterarea naturală a culorilor şi materialelor, datorită vechimii Produsului.

De altfel, prezenta garanţie nu acoperă, în special, situaţiile următoare:
• Defectarea sau deteriorarea datorată montării greşite a Produsului,
• Utilizarea neconformă cu scopul pentru care a fost creat Produsul,
• Modificările aduse Produsului,
• Neefectuarea întreţinerii regulate a Produsului,
• Defecţiunile sau deteriorările produse accidental ori din cauze fortuite

3. Înregistrarea Produsului

Trebuie să înregistraţi neapărat Produsul, pentru a activa garanţia şi a beneficia de aceasta, precum şi de celelalte avantaje asociate Produsului. Înscrieţi-vă online la adresa http://warranty.force-glass.com şi veţi primi un e-mail de confirmare a înscrierii.

Atenţie: Garanţia pe viaţă se limitează la schimbarea Produsului o dată pe an, sub rezerva de a vă fi înregistrat în prealabil, în termen de 30 zile de la cumpărare.

4. Obligaţiile Bigben Connected

Garanţia pe viaţă este valabilă pe perioada cât cumpărătorul iniţial al Produsului este proprietarul acestuia (în continuare, „Clientul“). În cazul întreruperii fabricării Produsului, garanţia Force Glass / Force Case / Force Power se limitează la cinci (5) ani, începând de la data întreruperii fabricării Produsului. – În cadrul acestei garanţii exprese, unica obligaţie a Bigben Connected este ca, la latitudinea sa şi pe cheltuiala sa, să schimbe Produsele defecte, returnate de către Client. Dacă această opţiune de schimbare nu este disponibilă sau posibilă în mod rezonabil, atunci Bigben Connected va efectua o rambursare parţială sau totală a costului Produselor defecte ale Clientului, ţinând cont de numărul de ani de comercializare a acestor Produse. Articolele defecte returnate şi acoperite de garanţia Force Glass / Force Case / Force Power vor deveni proprietatea Bigben Connected.

5. Recurgerea la garanţie

Clientul trebuie să se conecteze la contul său, creat cu ocazia înregistrării şi să contacteze serviciul de asistenţă Force Glass / Force Case / Force Power, pe perioada cât este în vigoare garanţia, pentru a obţine permisiunea de a accesa prestaţiile oferite în cadrul acestei garanţii.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi documentaţia privind Produsele autentice sau site-ul http://force-mobility.fr.

Vă va fi cerută o dovadă de cumpărare, datată şi emisă de Bigben Connected sau de distribuitorul/comerciantul cu amănuntul (**) autorizat. Va fi emis un număr de autorizare a returnării echipamentului (RMA). Acest număr trebuie indicat pe exteriorul ambalajului Produsului expediat la Centrul de Service Force Glass / Force Case / Force Power. Produsele trebuie ambalate corect şi în totală siguranţă, înainte de expediere, iar transportul trebuie să fie preplătit. Clientul răspunde de pierderea sau prejudiciile suferite în timpul expedierii, până la primirea Produsului returnat de către Bigben Connected. Apoi, Bigben Connected îşi asumă riscurile de pierdere sau de deteriorare, până când acest articol este livrat Clientului.

6. Caracterul exclusiv şi excluderile privind garanţia

În măsura în care legea o permite, garanţia şi recurgerile de mai sus sunt exclusive şi se substituie oricăror alte garanţii ori condiţii generale, exprese sau implicite, organizate în fapt sau convenţional, inclusiv, în speţă, garanţiile, termenii sau condiţiile comerciale, de adaptare la un anumit uz, de calitate satisfăcătoare, de corespondenţă cu descrierea, de neîncălcare a drepturilor terţilor şi de confort în utilizare; toate aceste responsabilităţi fiind declinate în mod expres.

Bigben Connected nu îşi asumă şi nu autorizează nicio altă persoană să-şi asume, în numele său şi/sau pe cont propriu, orice altă responsabilitate legată de vânzarea, instalarea sau utilizarea acestor Produse. În cadrul acestei garanţii, Bigben Connected nu va fi considerată responsabilă, în cazul în care testele şi analizele arată că defecţiunea ori funcţionarea defectuoasă semnalată a Produsului nu există sau a fost provocată de utilizarea necorespunzătoare, neglijenţă, instalarea sau testările incorecte sau din orice altă cauză, care nu se încadrează în domeniul de utilizare prevăzut sau a fost provocată de un accident.

Bigben Connected nu va fi responsabilă, în cadrul acestei garanţii, dacă Produsele nu sunt autentice. Bigben Connected nu acceptă, repară, rambursează şi nu returnează Produse care nu sunt Force Glass / Force Case / Force Power autentice.

Limita responsabilităţii: Odată cu implementarea garanţiei pe viaţă, Bigben Connected exclude orice responsabilitate din partea sa, a distribuitorilor şi furnizorilor, privind prejudiciile directe şi/sau indirecte, exceptând cazul unei greşeli grave sau intenţionate a şefului lor sau care va rezulta din neexecutarea unei obligaţii principale a contractului. Utilizarea, performanţele de funcţionare ale Produselor Force Glass / Force Case / Force Power, chiar dacă Bigben Connected sau distribuitorul/comerciantul cu amănuntul (**) agreat a fost informat despre posibilitatea unor astfel de prejudicii, îşi limitează responsabilitatea la înlocuirea sau la rambursarea preţului de achiziţie, la latitudinea Bigben Connected. Această excludere a responsabilităţii cu privire la prejudicii nu va fi afectată, în cazul în care un remediu prevăzut în cadrul prezentei garanţii nu îşi îndeplineşte funcţia principală.

7. Drepturile consumatorului

Fiecare consumator are drepturi legale, conferite în virtutea legislaţiei aplicabile consumului, care poate varia de la o ţară la alta. Drepturile consumatorului, în virtutea legislaţiei naţionale aplicabile, nu sunt afectate de această garanţie.

Această garanţie este asigurată de Bigben Connected (RCS 403 361 439) CRT 2 – 396-466 Rue de la Voyette – 59273 FRETIN – Franţa


(**) Produsele Force Glass / Force Case / Force Power cumpărate de la comercianţi cu amănuntul sau de la dealeri care au scos sau schimbat etichetele şi/sau numerele de identificare sunt considerate ca neautorizate. Produsele Force Glass / Force Case / Force Power cumpărate de la dealeri neautorizaţi sunt de asemenea considerate ca neautorizate. Pentru aceste produse nu este valabilă nicio garanţie, dacă nu se poate verifica că sunt autentice.